Norrköpings Discgolfklubb

En discgolfklubb för alla åldrar och nivåer men föreningens inriktning är först och främst mot barn och ungdomsverksamhet. Självklart är alla välkomna oavsett ålder men det primära fokuset är att skapa intresse för barn och ungdomar.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar unga människor positivt såväl fysiskt och psykiskt, men också socialt och kulturellt.

Fokus kommer att vara på att stötta de som vill utvecklas och tävla men också på motionsspel.