Baninformation

Kättsätter discgolfbana är en utmanande bana i ganska kuperad terräng. Merparten av banan spelas i skogsmiljö, men hål 1, 11, 14 och 18 har mer av en öppen karaktär.
Banan består i dagsläget av 20 hål. Varje hål har tre utkast/tees: rosa för nybörjare, blå för amatörer och orange för de som vill ha en ordentlig utmaning. Oavsett vilket utkast som en spelar från, spelas hela banan på samma par vilket ger förutsättningar för jämna rundor oberoende av om det finns nivåskillnader i en grupp. Det ger också en möjlighet att arbeta sig uppåt i svårighetsgrad eller att helt enkelt spela banan på tre olika sätt!

Out of bounds (OB) finns på alla hål i olika mån och markeras på banan med vita pinnar målade med rött i toppen. Om discen landar OB, pliktar spelaren ett kast och spelar sedan nästa kast från platsen där discen korsade OB-linjen.
OB-zoner som markerats i hålkartorna är gamla husgrunder. Dessa spelas som hazard-zoner vilket enligt ovan innebär ett pliktkast, men med skillnaden att nästa kast sker från där discen landat.

Bankartor

Klicka på bilderna för större versioner.